Opvang bij de gastouder

Gastouders zijn professionele gemotiveerde en liefdevolle mensen, veelal vrouwen. Meestal hebben ze óf kleine kinderen óf zijn hun eigen kinderen het huis (nog net niet) uit. Veelal kunnen gastouders met jonge kinderen het gastouderschap goed combineren met de zorg voor hun eigen kinderen. Derhalve ontstaat er een gezellige huiselijke sfeer maar met een extra dimensie.

Alle gastouders die werkzaam zijn bij Gastouderbureau FIJN zijn LRK geregistreerd en daarmee voldoen ze aan alle eisen die de overheid daar aan stelt, maar ook die Gastouderbureau FIJN aan hen stelt. Zo mogen er niet meer dan 5 kinderen onder de 4 jaar opgevangen worden, waaronder maximaal 2 baby’s. De eigen kinderen van de gastouder (indien zij jonger dan 10 jaar zijn) tellen hierbij mee.

Alle gastouders zijn in het bezit van een (geldig) EHBO certificaat, een (minimaal) vereist diploma en een VOG (verklaring omtrent gedrag). Alle huisgenoten boven de 18 jaar dienen deze VOG ook bij het gastouderbureau aan te leveren.

De voordelen van gastouderopvang zijn onder andere:

  • Flexibel
  • Persoonlijke aandacht
  • Huiselijk
  • Financieel voordeliger

Zowel Gastouderbureau FIJN als alle gastouders zijn ingeschreven in het LRK. Hierdoor is het mogelijk om in aanmerking te komen voor Kinderopvangtoeslag. Voor verdere informatie hierover kunt u contact opnemen met Gastouderbureau FIJN.

Onderstaande links kunnen u welllicht verder informeren betreffende uw recht op tegemoetkoming in de kinderopvangkosten: