Gastouderbureau FIJN hanteert de volgende tarieven:

0-4 jaar (tot het moment dat het kind de basisschool bezoekt)€ 40,00 per maand (per kind) Per 1-1-2023 € 42,00
4-12 jaar (vanaf het moment dat het kind de basisschool bezoekt)€ 25,00 per maand (per kind) Per 1-1-2023 € 27,00
Incidentele opvang € 1,75* / ** per uur  per kind (met een minimum van  € 10,00 per maand en een maximum van € 50,- per maand)
Gemiddeld tarief van de gastouder€ 6,00*** per uur (per kind)
InschrijfkostenGeen kosten!!

Indien de klant een zoekopdracht bij Gastouderbureau FIJN neerlegt voor een geschikte gastouder, en de wens heeft dat de bemiddelingsmedewerkster bij de kennismaking(en) aanwezig is, dan wordt er € 25,- in rekening gebracht. Dit wordt alleen in rekening gebracht indien het gastouderbureau ook daadwerkelijk een kennismaking tot stand kan brengen.

* de kosten voor de gastouder komen hier nog bovenop. Haar/zijn uurprijs wordt in overleg met de klant vastgesteld.

Voor opvang in de avond uren en in het weekend kan de gastouder andere tarieven hanteren, evenals opvang op erkende feestdagen.

** bij incidentele opvang geldt dat deze alleen kan worden afgenomen in goed overleg met de gastouder en indien de bezetting bij de gastouder het toelaat.

*** dit is het (gemiddelde) tarief wat de meeste gastouders van Gastouderbureau FIJN als uurtarief hanteren. De gastouder van uw keuze kan en mag hiervan afwijken.

NB: INDIEN U OVERSTAPT VAN BUREAU MET UW EIGEN GASTOUDER WORDEN ER GEEN KOSTEN IN REKENING GEBRACHT!!

Voor een Gastouder aan huis (Nanny) gelden andere tarieven, hiervoor kunt u het beste contact opnemen met het gastouderbureau.

http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-kinderopvangtoeslag.html