Wil je als gastouder aan het werk voor Gastouderbureau FIJN dan moet je aan een aantal eisen voldoen.

Hieronder tref je de belangrijkste vereisten:

  • Je bent open, respectvol, flexibel en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
  • Vindt het leuk om met kinderen om te gaan en ervaring hebben in het werken met jonge kinderen
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal
  • Een diploma (overzicht diplomalijst gastouders) van een geschikte opleiding hebben of bereid zijn deze te halen
  • Geldig certificaat Kinder-EHBO Oranje Kruis / NIKTA of andere EHBO certificaat dat erkend wordt in de gastouderopvang
  • Een VOG kunnen overleggen, evenals alle huisgenoten boven de 18 jaar
  • Een geldig ID bewijs kunnen overleggen
  • Er wordt in de op te vangen locatie niet gerookt
  • Het huis en de buitenruimte moeten voldoen aan de checklist veiligheid van het gastouderbureau

De aanmelding en inschrijving:

Voldoe je aan bovenstaande eisen of ben je bereid hier aan te (gaan) voldoen vul dan het aanmeldingsformulier in. We zullen dan zo spoedig mogelijk contact met je op nemen. Een samenwerking met Gastouderbureau FIJN hangt mede af van je situatie, motivatie, maar ook waar je woont. Om deze beslissing goed te kunnen nemen en jou goed te kunnen informeren wordt er een afspraak voor een intake- gesprek gemaakt. Na het maken van die afspraak ontvang je per e-mail een inschrijf / intake formulier. Deze dient ingevuld te zijn voordat de bemiddelingsmedewerkster bij je op bezoek komt zodat zij deze met je door kan nemen.

Het intake- gesprek is bij de gastouder thuis en duurt ongeveer 2 uur. Na afloop zal het gastouderbureau bekijken of je voldoet aan alle gestelde eisen en of er een procedure inschrijving Landelijk Register Kinderopvang plaats kan vinden.

Voor meer informatie kun je kijken op:

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/vraag-en-antwoord/gastouder-worden.html

Zodra je ingeschreven bent in het LRK en je de bemiddelingsovereenkomst getekend hebt ben je bemiddelbaar en dat betekent dat we samen op zoek gaan naar klanten die bij jou passen. Hierbij spelen jouw flexibiliteit, woonomgeving , houding en ervaring onder andere een grote rol.

De kennismaking:

Als er een vraagouder kennis wil komen maken wordt er een afspraak gemaakt bij jou thuis. In principe is hier geen bemiddelaar vanuit het gastouderbureau bij aanwezig, alleen indien de vraagouder hier de voorkeur aan geeft zal zij aanwezig zijn.

Een paar dagen na de kennismaking neemt het gastouderbureau contact met je op om te vragen of je de opvang wilt gaan doen en hoe de vraagouders er tegen over staan. Als er van beide kanten een positief antwoord is zul je na een paar dagen de contracten toe gestuurd krijgen. Hierin staan onder andere de dagen en de uren van de opvang in vermeld, maar ook jouw uurprijs , hoe het zit met ziektes, vakanties en dergelijke.

Uurprijs en uitbetaling:

Gastouderopvang wordt per uur en per kind betaald. Dit betekent dus als je 2 kinderen opvangt van 8 tot 16 uur, je per kind 8 uur uitbetaald krijgt. Dit staat ook in je contract. Mocht een kind onverhoopt niet komen dan krijg je (tenzij er andere afspraken gemaakt worden) wel uitbetaald. Ben jij om welke reden dan ook verhinderd en kun je geen opvang bieden, dan mag je die uren niet schrijven. Je krijgt uitbetaald binnen 5 werkdagen nadat de vraagouders jouw declaratie hebben betaald aan Gastouderbureau FIJN.

De uurprijs mag je zelf bepalen, echter, Gastouderbureau FIJN hanteert een adviestarief. Deze kun je vinden onder tarieven.

Begeleiding:

Gastouderbureau FIJN komt minimaal 3 maal per jaar (al dan niet aangekondigd) bij je langs om te kijken hoe de opvang verloopt. Tevens wordt er 1 keer per jaar een risico inventarisatie afgenomen. Mocht er in de tussen tijd iets aan de hand zijn of je hebt vragen kun je altijd contact opnemen met het gastouderbureau.

Het gastouderbureau neemt minimaal 1 maal per jaar contact op met de vraagouders om te polsen hoe zij de opvang ervaren. Indien gewenst, van welke kant dan ook, kan er een afspraak gemaakt worden voor een evaluatie gesprek bij jou thuis. Alle gesprekken worden schriftelijk vastgelegd en dienen door alle betrokken partijen ondertekend te worden.

Verdere informatie:

Als je gastouder bent met je aan veel eisen voldoen, en regelmatig veranderen de eisen in deze branche. Gastouderbureau FIJN streeft ernaar om al haar gastouders zo snel en goed mogelijk op te hoogte te houden van alle ontwikkelingen.

Naast de eerder genoemde eisen dien je in geval van nood een achterwacht te hebben. Dat is iemand die binnen 5 á 10 minuten ter plekke kan zijn om jouw taak tijdelijk waar te nemen .

Naast al deze “eisen” zijn er gelukkig ook nog mogelijkheden… Gastouderbureau FIJN hecht veel waarde aan de communicatie en het vertrouwen onderling. Omdat je eigenlijk altijd alleen werkt en het een eenzaam beroep kan zijn, houden we een aantal keer per jaar gastouderbijeenkomsten. Hier kun je collega gastouders ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Deze avonden zijn veelal gekoppeld aan een thema. Deelname is geheel vrijblijvend.