Vaste dag opvang

Opvang bij de gastouder

Gastouders zijn professionele gemotiveerde en liefdevolle mensen, veelal vrouwen. Meestal hebben ze óf kleine kinderen óf zijn hun eigen kinderen het huis (nog net niet) uit. Veelal kunnen gastouders met jonge kinderen het gastouderschap goed combineren met de zorg voor hun eigen kinderen. Derhalve ontstaat er een gezellige huiselijke sfeer maar met een extra dimensie.

Alle gastouders die werkzaam zijn bij Gastouderbureau FIJN zijn LRK geregistreerd en daarmee voldoen ze aan alle eisen die de overheid daar aan stelt, maar ook die Gastouderbureau FIJN aan hen stelt. Zo mogen er niet meer dan 5 kinderen onder de 4 jaar opgevangen worden, waaronder maximaal 2 baby’s. De eigen kinderen van de gastouder (indien zij jonger dan 10 jaar zijn) tellen hierbij mee.

Alle gastouders zijn in het bezit van een (geldig) EHBO certificaat, een (minimaal) vereist diploma en een VOG (verklaring omtrent gedrag). Alle huisgenoten boven de 18 jaar dienen deze VOG ook bij het gastouderbureau aan te leveren.

De voordelen van gastouderopvang zijn onder andere:

  • Flexibel
  • Persoonlijke aandacht
  • Huiselijk
  • Financieel voordeliger

Zowel Gastouderbureau FIJN als alle gastouders zijn ingeschreven in het LRK. Hierdoor is het mogelijk om in aanmerking te komen voor Kinderopvangtoeslag. Voor verdere informatie hierover kunt u contact opnemen met Gastouderbureau FIJN.

Onderstaande links kunnen u welllicht verder informeren betreffende uw recht op tegemoetkoming in de kinderopvangkosten:


Flexibele opvang

Niet iedere ouder heeft een baan met een structureel rooster of één met kantoortijden. Voor deze groep ouders is het soms moeilijk om de kinderopvang te regelen. Veel kinderdagverblijven werken niet met flexibele opvang en zijn vaak niet voor 7.30 uur open en sluiten veelal uiterlijk om 18.30 uur.

Voor deze ouders kan een gastouder uitkomst bieden. De gastouder is vaak wel flexibel en werkt veelal buiten de reguliere tijdstippen om. Zo zijn er gastouders die al om 06.00 uit de veren zijn om opvang te bieden, zijn er gastouders die tot laat in de avonduren werken en er zijn zelfs gastouders die in het weekend opvang bieden. Zeker voor mensen in de zorg en horeca een uitkomst!

En wat te denken van de mensen die in het onderwijs werken? Zij betalen in de reguliere kinderopvang 52 weken per jaar de opvang door terwijl ze er doorgaans maar 40 van afnemen. Wederom kan de gastouderopvang een goede optie zijn; je betaalt in principe wat je afneemt. Dit houdt in dat er bijvoorbeeld normaal 24 uur per week opvang wordt geboden, deze uren worden dan gedeclareerd, maar in de reguliere schoolvakanties wordt er geen opvang geboden en dus ook niet gedeclareerd.

Hoe dit werkt kan de bemiddelingsmedewerkster van Gastouderbureau FIJN u persoonlijk uitleggen. Neem daarvoor contact op met het bureau.

Zowel Gastouderbureau FIJN als alle gastouders zijn ingeschreven in het LRK. Hierdoor is het mogelijk om in aanmerking te komen voor Kinderopvangtoeslag. Voor verdere informatie hierover kunt u contact opnemen met Gastouderbureau FIJN.

Onderstaande links kunnen u wellicht verder informeren betreffende uw recht op tegemoetkoming in de kinderopvangkosten:


Incidentele opvang

Mogelijkheden voor incidentele opvang bij de gastouder

De meeste ouders hebben met enige regelmaat een aantal uren per week of maand opvang nodig voor hun kind. Voor hen is een vaste gastouder van groot belang.

Op basis van het gemiddeld af te nemen aantal uren wordt een maandberekening gemaakt betreffende de kosten. Deze kosten zijn in de meeste gevallen op te voeren bij de belasting, de zogeheten tegemoetkoming kinderopvangkosten.

Echter…er zijn natuurlijk ook ouders die zo nu en dan opvang nodig hebben. Voor de reguliere opvang hebben zij een familielid, buren of vrienden ingeschakeld. Maar ook dan kan het voorkomen dat er een moment komt dat er toch externe opvang nodig is. Voor deze ouders biedt Gastouderbureau FIJN de volgende mogelijkheid:

Op basis van beschikbaarheid kunt u uw kind laten opvangen door één van onze gastouders. U betaalt dan per kind €1,50 per uur bureaukosten (met een minimum per kind van € 7,50 per maand en een maximum per kind van € 50,- per maand), plus de kosten van de gastouder. Onder het kopje tarieven vindt u deze (meer)prijs.

Om in aanmerking te komen voor deze vorm van opvang dient u zich wel officieel in te schrijven. Om pedagogische redenen is het zeer aan te bevelen om uw kind zoveel mogelijk bij één en dezelfde gastouder onder te brengen. De kennismaking met de gastouder dient u zelf te regelen, Gastouderbureau FIJN! levert u alleen naam en adres van de gastouder. Het betreft altijd een gastouder die geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang Peuterspeelzalen en begeleid wordt via Gastouderbureau FIJN.

Ook bij deze vorm van gastouderopvang is het mogelijk om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming kinderopvang. Voor verdere informatie hierover kunt u contact opnemen met Gastouderbureau FIJN.

Onderstaande links kunnen u wellicht verder informeren betreffende uw recht op tegemoetkoming in de kinderopvangkosten: