Mogelijkheden voor incidentele opvang bij de gastouder

De meeste ouders hebben met enige regelmaat een aantal uren per week of maand opvang nodig voor hun kind. Voor hen is een vaste gastouder van groot belang.

Op basis van het gemiddeld af te nemen aantal uren wordt een maandberekening gemaakt betreffende de kosten. Deze kosten zijn in de meeste gevallen op te voeren bij de belasting, de zogeheten tegemoetkoming kinderopvangkosten.

Echter…er zijn natuurlijk ook ouders die zo nu en dan opvang nodig hebben. Voor de reguliere opvang hebben zij een familielid, buren of vrienden ingeschakeld. Maar ook dan kan het voorkomen dat er een moment komt dat er toch externe opvang nodig is. Voor deze ouders biedt Gastouderbureau FIJN de volgende mogelijkheid:

Op basis van beschikbaarheid kunt u uw kind laten opvangen door één van onze gastouders. U betaalt dan per kind €1,50 per uur bureaukosten (met een minimum per kind van € 7,50 per maand en een maximum per kind van € 50,- per maand), plus de kosten van de gastouder. Onder het kopje tarieven vindt u deze (meer)prijs.

Om in aanmerking te komen voor deze vorm van opvang dient u zich wel officieel in te schrijven. Om pedagogische redenen is het zeer aan te bevelen om uw kind zoveel mogelijk bij één en dezelfde gastouder onder te brengen. De kennismaking met de gastouder dient u zelf te regelen, Gastouderbureau FIJN! levert u alleen naam en adres van de gastouder. Het betreft altijd een gastouder die geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang Peuterspeelzalen en begeleid wordt via Gastouderbureau FIJN.

Ook bij deze vorm van gastouderopvang is het mogelijk om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming kinderopvang. Voor verdere informatie hierover kunt u contact opnemen met Gastouderbureau FIJN.

Onderstaande links kunnen u wellicht verder informeren betreffende uw recht op tegemoetkoming in de kinderopvangkosten: