Niet iedere ouder heeft een baan met een structureel rooster of één met kantoortijden. Voor deze groep ouders is het soms moeilijk om de kinderopvang te regelen. Veel kinderdagverblijven werken niet met flexibele opvang en zijn vaak niet voor 7.30 uur open en sluiten veelal uiterlijk om 18.30 uur.

Voor deze ouders kan een gastouder uitkomst bieden. De gastouder is vaak wel flexibel en werkt veelal buiten de reguliere tijdstippen om. Zo zijn er gastouders die al om 06.00 uit de veren zijn om opvang te bieden, zijn er gastouders die tot laat in de avonduren werken en er zijn zelfs gastouders die in het weekend opvang bieden. Zeker voor mensen in de zorg en horeca een uitkomst!

En wat te denken van de mensen die in het onderwijs werken? Zij betalen in de reguliere kinderopvang 52 weken per jaar de opvang door terwijl ze er doorgaans maar 40 van afnemen. Wederom kan de gastouderopvang een goede optie zijn; je betaalt in principe wat je afneemt. Dit houdt in dat er bijvoorbeeld normaal 24 uur per week opvang wordt geboden, deze uren worden dan gedeclareerd, maar in de reguliere schoolvakanties wordt er geen opvang geboden en dus ook niet gedeclareerd.

Hoe dit werkt kan de bemiddelingsmedewerkster van Gastouderbureau FIJN u persoonlijk uitleggen. Neem daarvoor contact op met het bureau.

Zowel Gastouderbureau FIJN als alle gastouders zijn ingeschreven in het LRK. Hierdoor is het mogelijk om in aanmerking te komen voor Kinderopvangtoeslag. Voor verdere informatie hierover kunt u contact opnemen met Gastouderbureau FIJN.

Onderstaande links kunnen u wellicht verder informeren betreffende uw recht op tegemoetkoming in de kinderopvangkosten: