Corona (COVID-19) nieuws

Gastouderbureau FIJN houd u middels deze pagina op de hoogte van de laatste stand van zaken betreffende de invloed van het Corona (COVID-19) virus en de gastouder (kinder)opvang.

Corona update 5 juni 2020

Vanaf maandag 8 juni gaat de kinderopvang weer op de normale wijze verlopen, hetgeen inhoudt dan ruilen van dagen/meer opvang ook voor ouders uit de niet cruciale beroepen weer is toegestaan.

Omdat vanaf 11 mei de opstart fase was van de heropening van de opvang waren er nog enige restricties aan de opvang zoals het (zoveel mogelijk) houden aan de contracten uren en dagen.

De regels omtrent de hygiëne en de 1,5 meter regel (niet geldend voor jonge kinderen) blijven uiteraard van kracht, alsmede het weren bij ziekteverschijnselen. Gastouders hebben (of geven) ouders hun hygiëne en haal-en breng protocol hoe zij omgaan met het (niet) binnetreden van ouders in hun opvangruimte.

Compensatieregeling:

Eerder werd gemeld dat deze regeling tot 11 mei zou gelden, dit is inmiddels bijgesteld naar 7 juni 2020.

Dit houdt in dat ouders van 16 maart tot 8 juni  een compensatievergoeding  zullen ontvangen vanuit de  overheid. Deze compensatie geldt tot aan het maximum uurprijs van de Belastingdienst (€ 6,27 per uur). Nu de kinderopvang weer helemaal opengaat stopt de compensatieregeling. Rond 8 juli wordt de compensatie gestort op de rekening waarop ook de kinderopvangtoeslag wordt gestort.

Voor ouders die geen kinderopvangtoeslag krijgen is er momenteel nog geen compensatieregeling, zij hebben zich bij BOINK kunnen melden en worden door hen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen hieromtrent.

De SVB heeft vandaag een website gelanceerd met daarop informatie over de compensatie: svb

Testbeleid kinderen in de kinderopvang /kinderen met ziekteverschijnselen

Kinderen van 0 t/m 12 jaar met klachten passend bij het coronavirus (neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts) moeten thuisblijven tot zij 24 uur klachtenvrij zijn. Ouders  dienen de ziekte (-verschijnselen) van hun kind bij de gastouder die dit op haar beurt moet registeren. Bij meer dan 3 meldingen dient zij de GGD hierover in te lichten. Zo nodig kan de gastouder  ook contact opnemen met de GGD als een kind langdurig klachten houdt en daardoor niet naar de opvang  mag komen. De GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig – met toestemming van de ouders – testen af.

Voor meer info kunt u kijken op kinderopvangtotaal of Rijksoverheid

 


Lees meer..