Welkom bij Gastouderbureau FIJN

Een kleinschalig gastouderbureau dat gastouderopvang tot stand brengt , bemiddelt en begeleid in de regio Apeldoorn / Vaassen / Epe / Twello / Klarenbeek.

Gastouderopvang, wat is dat nu eigenlijk?

Gastouderopvang is kinderopvang bij een (erkende en geregistreerde) gastouder thuis. Het is huiselijk, kleinschalig en veelal voordeliger dan de reguliere kinderopvang.

De opvang wordt afgesteld op de wens en behoefte van de vraagouder en de visie op opvoeden is een continu communicatieproces tussen vraagouders en gastouders.

Gastouderbureau FIJN heeft als doel een passende match te maken tussen deze partijen en heeft tevens de functie dit proces te begeleiden. Minimaal twee keer per jaar zal het gastouderbureau (al dan niet op afspraak) een bezoek brengen aan de gastouder om de opvang te bespreken. Deze bezoeken worden schriftelijk vastgelegd. 

Gastouderbureau FIJN draagt door haar persoonlijke begeleiding, betrokkenheid en dienstverlening een steentje hierin bij.

Kortom, kinderopvang bij een gastouder is:

  • Kinderopvang op MAAT
  • Flexibel
  • Financieel voordelig(er)?
  • Vertrouwd, één vaste verzorger voor uw kind(eren)
   De gastouder is het vaste gezicht voor u als ouder, maar uiteraard ook voor uw kind. Zij is het vaste aanspreekpunt, de vaste verzorger. Zo hoeft uw kind niet iedere keer weer opnieuw te wennen aan een ander gezicht, andere regels. Dat geeft duidelijkheid en  voorspelbaarheid, belangrijke voorwaarden voor een jong kind om zich veilig te voelen.

   Zo bouwen de gastouder, de kinderen en ouders een vertrouwensband met elkaar op.

  • Goede en open communicatie
   Iedereen is gebaat bij een heldere, eerlijke en duidelijke communicatie, ook kinderen. Omdat er maar één persoon voor uw kind zorgt is ook de communicatie helder. Als er na verloop van tijd een vertrouwensband met uw kind(eren)  en u is opgebouwd zal ook deze communicatie  steeds soepeler gaan verlopen. U ontvangt van alleen de gastouder informatie over uw kind en u heeft ook alleen haar als aanspreekpunt. Het kan natuurlijk een keer voorkomen dat er een miscommunicatie ontstaat. In deze gevallen en /of onenigheid kunt u altijd het gastouderbureau benaderen voor advies of om te bemiddelen.

  Wie zijn wij?

Lees meer..